Čankari

Čankari Čankari su pravili posude od gline u kojima se čuvala hrana, čanke, ćupove i tekna za mlijeko. Dok su radili, čankari su ostajali podno Šišana, pokraj radionice i živjeli tu neko vrijeme. Slovo po slovo, riječ po riječ, priča započeta da probudi znatiželju onima koji uživaju u šumskom ambijentu, u šetnji ili trku, ocrtala… Nastavi čitati Čankari

Trojan / Trogan

Trojan / Trogan Mitsko stvorenje starih slavena, nekada prisutno u vjerovanjima, danas u narodnim legendama i mitovima slavenskih naroda. Šta je konkretno i šta predstavlja Trojan / Trogan teško je reći i kakvu je ulogu imao u vjerovanju starih slavena. Vjerovanja nisu zapisivana u vrijeme kada su bila aktuelna i bez uticaja monoteističkih religija, već… Nastavi čitati Trojan / Trogan

Objavljeno
Kategorizirano kao Blog, narativi

Trojan

TROJAN Trojan lokalitet na Ormanju mještani nazivaju Trojani. Trojan je u slavenskoj historiji jedan od slavenskih patrijarha prema kome je, u znak poštovanja, čak i jedan historijski period Slavena nazvan Trojanovo doba. Trojan se u historiji vrlo često identifikuje i sa rimskim carem Trajanom koji se kod starih Slavena ponekad smatrao božanstvom. Njegov kult bio… Nastavi čitati Trojan